Rynkebehandling (2 område)

Velg én: sinnarynke, linjer i panne, kråketær.

  • 15 minutter
  • 3 299 norske kroner

Tjenestebeskrivelse

Botox er et registrert legemiddel som inneholder BotuliumToxin type A. Vi benytter Botulinum A avAllergan. Legemiddelet injiseres i svært små doser i små ansiktsmuskler av hengig av hvor man ønsker. Man oppnår å glatte rynker og linjer og gi et uthvilt inntrykk i ansiktet ved at overføringen av nerveimpulser til musklene blokkeres slik at muskelsammentrekningene som skaper rynker og linjer hemmes. Øvrige nervefunksjoner, som berøringssansen i huden, påvirkes ikke.

Kontaktinformasjon

sepehr.yousufzai@popsclinic.no